probeer het later nogmaals."; //controleer unique $result = mysql_query("select * from IQUsers where username='$username'"); if (!$result) return "Kan query niet uitvoeren"; if (mysql_num_rows($result)>0) return "Deze gebruikersnaam bestaat al
ga terug en kies een andere."; //add record $result = mysql_query("insert into IQUsers values ('$BDID','$groupname','$username', password('$passwd'), '$full_name', '$email')"); if(!$result) return "Kon gebruiker niet toevoegen
probeer het later nogmaals."; return true; } function user_login($username, $password) { $conn = db_connect(); if (!$conn) return 0; //controleer unique $result = mysql_query("select * from IQUsers where username='$username' and password = password('$password')"); if (!$result) return 0; if (mysql_num_rows($result)>0) return 1; else return 0; } function user_check() { global $iquser; if (session_is_registered("iquser")) { // logged in return 0; } else { //not logged in output_head("Niet ingelogd."); output_middel(); display_login_form("U bent niet ingelogd."); output_foot(); exit; } } function user_changepass($username, $old_password, $new_password) { //controleer password if (login($username, $old_password)) { if (!($conn = db_connect())) return false; //update record $result = mysql_query("update IQUsers set password = password('$new_password') where username = '$username'"); if (!$result) return false; //niet gewijzigd else return true; //gewijzigd } else return false; //oude password is niet goed } function user_resetpass($username) //set password for username to random value //return new password or false on falure { //get random dictionary word b/w 6 and 13 chars in length $new_password = get_random_word(6, 13); //add a number between 0 and 999 to it //to make it better srand ((double) microtime() * 1000000); $rand_number = rand(0, 999); $new_password .= $rand_number; //set user's password to this in database or return false if (!($conn = db_connect())) return false; $result = mysql_query("update IQUsers set password = password('$new_password') where username = '$username'"); if (!$result) return false; //not changed else return $new_password; //changed } function get_random_word($min_length, $max_length) //grap a random word and return it { //genarate random word $word = ""; $dictionary = "/usr/dict/words"; //the ispell dictionary $fp = fopen($dictionary, "r"); $size = filesize($dictionary); //go to a random location in dictionary srand ((double) microtime() * 1000000); $rand_location = rand(0, $size); fseek($fp, $rand_location); //get tje next whole word of the right length in the file while (strlen($word)< $min_length || strlen($word)>$max_length) { if (feof($fp)) fseek($fp, 0); //if at end go to start $word = fgets($fp, 80); //skip first word as it could be partial $word = fgets($fp, 80); //the potential password }; $word=trim($word); //trim the trailing \n from fgets return $word; } function user_emailpass($username, $password) //notify the user the password hase changed { if (!($conn = db_connect())) return false; $result = mysql_query("select email from IQUsers where username='$username'"); if (!$result) return false; //not changed else if (mysql_num_rows($result)==0) return false; //username not in db else { $email = mysql_result($result, 0, "email"); $from = "support@iqpublisher.nl \r\n"; $mesg = "Uw wachtwoord is veranderd naar $password \r\n" ."Veranderd u dit wachtwoord de volgende keer dat u inlogd. \r\n"; if (mail($email, "Support login info", $mesg, $from)) return true; else return false; } } ?>
Logged in as: ".$iquser."

"; if ($iquser == "admin") { ?> | newuser | Admin | Logout |


De slimme publishing postbus

IQPublisher is een handelsmerk van iQBase
Adobe, InDesign, Acrobat Photoshop, Illustrator, PostScript en Portable Document Format (pdf) zijn handelsmerken van Adobe Systems Inc.
Apple, Mac OS, os x AppleScript, iMac, eMac en Macintosh zijn handelsmerken van Apple Computer Inc.
FileMaker Pro is een handelsmerk van FileMaker Inc.
Suitcase is een handelsmerk van Extensis Inc.

Hieronder kunt u inloggen:

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:


Om gebruik te kunnen maken van de verschillende voorbeelden dient u in te loggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Deze zijn beschikbaar voor geregistreerde klanten van iQBase. Indien u interesse heeft in een demo of meer wilt weten hoe u iQPublisher kunt inzetten binnen uw organisatie neemt u dan contact met ons op.

info@iqpublisher.nl

Het iQPublisher team

Nieuwe gebruiker aanmaken:

Klantcode:
Groep:
Voledige naam:
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Controle:
email:

Nieuwe gebruiker aangemaakt

Klantcode:
Groupnaam:
Voledige naam:
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
xxxxxx
email:

".$title.""; } function do_html_footer($footer) { echo "

".$footer."

"; } ?> $value) { if (!isset($key) || ($value == "")) return false; } return true; } function valid_email($address) { // check an emaiil address is possibly valid if (ereg("^[a-zA-Z0-9_.]+@[a-zA-Z0-9\-]+\.[a-zA-Z0-9\-\.]+$", $address)) return true; else return false; } ?>